Team Salmo

Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.161
245.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.180
245.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.201
262.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.218
297.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.234
332.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.257
367.00грн.
Team Salmo FLUOROCARBON Troutino Soft 150/0.283
367.00грн.
TEAM SALMO FLUOROCARBON HARD 030/028
171.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.148
154.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.165
154.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.205
154.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.235
161.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.260
161.00грн.
Нет в наличии
Team Salmo FLUOROCARBON Hard 30/0.310
171.00грн.
Нет в наличии